Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov för dina tänkta byggprojekt.

Du kan bland annat ansöka om följande åtgärder:

• Bygga nytt
• Bygga om och bygga till
• Markförändring
• Rivning
• Skyltar
• Ändra utseendet på en byggnad
• Anlägga parkeringsplatser

Du kan inte ansöka om anmälningspliktiga åtgärder i denna e-tjänst. Blankett och e-tjänst för ej bygglovspliktiga åtgärder hittar du här.

E-legitimation

När du ska ansöka om bygglov i  e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att legitimera dig. Ska du söka bygglov för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste ändå logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se). Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Tidsplan

Från att du lämnat in alla handlingar som behövs för granskningen av ditt ärende har vi 10 veckor på oss att lämna ett beslut. Tiden räknas från när ansökan kom in till oss eller senare dag om du lämnar in ytterligare underlag på eget initiativ, eller om vi har bett dig att komplettera ditt ärende.

Avgift

Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas. Avgift tas ut även för ansökningar som avslås, avvisas eller återtas. Avgiftens storlek bestäms enligt Bygg- och miljönämndens taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Bilagor

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga i din ansökan. Det finns även möjlighet att skicka in kompletterande bilagor via meddelandefunktionen i ditt ärende på Mina sidor.

Det kan krävas flera olika bilagor för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Är du osäker på vilka bilagor som du behöver i just ditt projekt så får du gärna höra av dig till oss. Mer information om bygglov hittar du på kommunens webbplats.

Arkiv

Kontakta gärna vårt centralarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre ritningar.
Läs mer om arkiverade ritningar och se kontaktuppgifter till kommunens arkivarie.

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan via vår e-tjänst registreras den i Bygg- och miljöenhetens ärendehanteringssystem. När ansökan har registrerats kommer en mottagningsbekräftelse skickas till meddelandefliken i Mina sidor. I bekräftelsen kommer du få reda på ärendets diarienummer samt mer information om ärendets handläggning. Via Mina sidor kommer du nu kunna följa statusen i ditt ärende samt hålla kontakten med oss. Behöver du skicka in ytterligare kompletteringar i ditt ärende så kan du göra det genom meddelandefliken i Mina Sidor.   

Bygglovsprocessen

På sidan Bygglovsprocessen på kommunens webbplats får du information om vad som kommer att ske under handläggningen av ditt ärende. Du kan följa ett bygglovsärende hela vägen, från ansökan till slutbesked.

För dig som inte har e-legitimation eller som har skyddad identitet

För att använda vår e-tjänst krävs det att du har en e-legitimation. Om du saknar en e-legitimation kan du läsa mer om de olika alternativen på e-legitimation.se.

Du kan även ansöka om lov genom att ladda ner vår pappersblankett. Blanketten ska sedan fyllas i och skicka in via post eller e-post. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett. Du kan ladda ner våra bygglovsblanketter genom att trycka på knappen "Hämta blanketter".

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa