Allmänna villkor
Första gången du loggar in på Mina sidor skapas ett användarkonto automatiskt för dig. Användarkontot läggs upp med de uppgifter som finns kopplat till din e-legitimation och folkbokföringsadressen hämtas med hjälp av ditt personnummer från Skatteverket. Du ser vilka uppgifter som sparas genom att klicka på rubriken Mina sidor. Här hittar du all information som finns kopplat till ditt användarkonto. Uppgifterna som finns lagrade där kan ingen mer än du komma åt. Du kan bara komma åt uppgifterna så länge du är inloggad. Det är viktigt för säkerheten kring ditt konto att du loggar ur och stänger webbläsaren när du är klar med det du vill göra. De ärenden som du skickar in till oss finns också lagrade på ditt användarkonto. Men de lagras bara där så länge vi behöver uppgifterna. När ett ärende är avslutat kommer det efter en förutbestämd tid att raderas från ditt användarkonto, men du kan alltid efterfråga det hos din kommun i de fall handlingar sparas som inkomna handlingar i kommunens diariesystem.

Om cookies
Vi använder inga cookies på Mina sidor, som kräver godkännande från dig som användare.
De få cookies som används är för att hålla koll på den aktiva sessionen (som görs på samma sätt som för alla andra webbsidor) samt spara information om hur man sorterat tabeller/listor i vissa vyer så att vyn återställs efter att sidan laddats om. Dessa cookies är undantagna från EU-lagen som kräver att man visar så kallade medgivande-rutor vid besök på webbsidan.
Vi kan komma att logga din IP-adress när du använder dig av kommunens digitala tjänster. Loggningen sker i syfte att motverka olika typer av IT-attacker som kan påverka våra tjänster negativt. IP-adressen kommer inte att sparas i något specifikt register, utan kommer löpande att rensas ur loggarna när informationen inte längre är relevant.

Om Mina sidor
På Mina sidor kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.

E-tjänster
När du utför ett ärende via en e-tjänst, gör du det digitalt, när som helst på dygnet. I och med att du signerar din ansökan eller anmälan med din e-legitimation, går ärendet digitalt direkt till en handläggare. Genom att logga in på Mina sidor kan du följa dina ärenden, göra kompletteringar eller skicka meddelande till handläggaren. Läs mer om hur du skaffar e-legitimation.

Blanketter
Om du inte kan göra ditt ärende via e-tjänst, skriver du ut aktuell blankett, fyller i den för hand och signerar med penna. Den ifyllda blanketten skickas in till Finspångs kommun och till den adress som är angiven. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Kontakt
Om du har problem eller behöver hjälp med en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida. Har du frågor om denna webbplats eller saknar du någon e-tjänst? Hör av dig till oss, alla förslag är välkomna. Du skickar enklast in ditt förslag genom att använda e-tjänsten Förslag på nya e-tjänster. Du kan även kontakta oss på e-postadressen minasidor@finspang.se.