Klagomål på god man och förvaltare

LÄS MER

Alla som upptäcker brister i hur en god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag kan uppmärksamma det genom att skicka in ett klagomål till överförmyndaren.

När ett klagomål inkommer till överförmyndaren påbörjas en utredning. Den gode mannen eller förvaltaren får ta del av klagomålet i sin helhet och ges chans att yttra sig. Överförmyndaren kan även begära in yttranden från huvudman och/eller från personer i dennes närhet.

När överförmyndaren fått in de yttranden och underlag som begärts görs en sammantagen bedömning över det som framkommit i utredningen. Då avgörs om det finns grund att byta den gode mannen eller förvaltaren eller om utredningen ska läggas ned.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Överförmyndaren
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se