Planbesked - begäran om

LÄS MER

Här hämtar du blankett för begäran om planbesked.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se 

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se