Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall.

Ansökan enligt kommunens renhållningsordning. Ansökan gäller hämtning vartannat ordinarie hämtningstillfälle och medges endast om anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall finns registrerad hos bygg- och miljönämnden.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se