Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om bygg- och rivningsåtgärd som inte är lovpliktig.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 24

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se