Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

LÄS MER

Här kan du tycka till om kommunens olika verksamheter. Du kan lämna förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Ingen inloggning krävs i e-tjänsten och du kan därför lämna din synpunkt eller klagomål anonymt. Du kan då inte få återkoppling via Mina sidor. För att få återkoppling i ärendet anger du din e-postadress eller telefonnummer i e-tjänsten.

För att lämna din synpunkt anonymt, kontrollera att:

  • du inte har loggat in på Mina sidor. Om du är inloggad visas ditt namn i den röda listen/menyn ovan.
  • du inte lämnar dina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Det material som kommer till Finspångs kommun via denna e-tjänst blir allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 4 § och 9 §.

Allmänna handlingar är möjliga för var och en att ta del utav, förutom uppgifter i dem som omfattas av sekretess. Före ett utlämnande av en handling görs alltid en sekretessprövning och uppgifter som omfattas av sekretess tas bort.

Din synpunkt lämnas till den förvaltning som ansvarar för frågan. Ditt ärende ska hanteras utan onödigt dröjsmål.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa