God man eller förvaltare - ansökan från anhörig

LÄS MER

Om någon på grund av sjukdompsykisk störningförsvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rättförvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om samtliga förutsättningar för godmanskap är uppfyllda och den enskilde dessutom är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, förvaltarskap anordnas. Då krävs inte samtycke från personen som anmälan berör.

Här hämtar du blankett för att ansöka om god man/förvaltare till anhörig.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Har du frågor gällande de personuppgifter som du lämnar i ansökan kontaktar du tingsrätten, som är personuppgiftsansvarig.

Ansökan skickas till:

Norrköpings Tingsrätt
Box 418
601 05 Norrköping