Arvodesräkning - god man för ensamkommande barn

LÄS MER

Här hämtar du blankett för arvodesräkning - god man för ensamkommande barn.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Överförmyndaren
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kansliavdelningen
kommun@finspang.se