Entledigande som god man och förvaltare - begäran

LÄS MER

Här kan du som god man och förvaltare begära att bli entledigad från uppdraget. Observera att du enligt lag är skyldig att utföra uppdraget fram till det att överförmyndaren skriftligt har beslutat om byte av ställföreträdare.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Överförmyndaren
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se