Skolbyte - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst skolbyte 

Ansökan om skolbyte ska göras i samband med att en ny termin startar, men ibland behöver skolbyten ske akut under terminens gång. Särskilda skäl ska vara:

  • Elev flyttar till Finspångs kommun och är i behov av skolplacering.
  • Elev flyttar inom kommunen under skolårets gång och behöver byta skola för att det blir för lång väg till den gamla skolan.
  • Elev och rektor bedömer att eleven behöver byta skola för att tillgodose trygghet och studiero.

Läs mer om skolbyte på kommunens webbplats.

Observera att rätten till skolskjuts påverkas av om du själv väljer en skola som ligger utanför dit närområde. Mer information om skolskjuts finns på webben.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa