Resebidrag vid gymnasiestudier - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om resebidrag för gymnasial utbildning. För att kunna ansöka om resebidrag måste eleven vara folkbokförd i Finspångs kommun och studera på en gymnasieskola. Ansökan om resebidrag kan göras om eleven har mer än 6 kilometer till närmaste busshållplats eller om det helt saknas kollektivtrafik.

Vad är resebidrag?

Elev som studerar på gymnasiet och som från folkbokföringsadressen har mer än 6 km till busshållplats kan, utöver busskort, dessutom ha rätt till resebidrag. Eleven får då ett resebidrag i form av milersättning. Det kontanta resebidraget uppgår till den skattefria milersättningen. Kontant resebidrag kan erhållas för max två resor per skoldag, en resa i vardera riktningen.

Ansökan

Ny ansökan om resebidrag ska skickas in för varje läsår eftersom beslut om ersättning endast gäller för ett läsår i taget.

Meddela om förhållandena ändras

Meddela Finspångs kommun om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för resebidrag inte längre uppfylls.

Ansök via e-tjänst

Gör din ansökan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Vid delad vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas signering. Det är först när båda vårdnadshavarna har signerat ansökan som den kommer skickas vidare till handläggare på kommunen.

För att kunna använda e-tjänsten och skicka in en ansökan digitalt behöver du och barnets andra vårdnadshavare ha:

  • ett mobilnummer eller en e-postadress
  • svenskt personnummer
  • en e-legitimation (exempelvis BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+) 

Ansök via blankett

Om vårdnadshavare saknar mobilnummer och e-postadress, svenskt personnummer eller en e-legitimation kan ansökan göras via blankett. Fyll i den aktuella blanketten, skriv ut och signera den samt skicka till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa