Busskort vid gymnasiestudier utanför hemkommunen - anmäl behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av busskort om du är folkbokförd i Finspångs kommun och ska läsa på gymnasiet utanför din hemkommun inom Östergötland. För att ha rätt till ett busskort ska avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan vara mer än 6 km (närmaste gång- eller cykelväg).
Läs mer om busskort vid gymnasiestudier utanför hemkommunen (finspang.se).

Ny anmälan ska skickas in inför varje nytt läsår eftersom beslut om busskort endast gäller för ett läsår i taget. Du behåller busskortet hela gymnasietiden, det laddas på med en ny läsårsbiljett när du blivit beviljad ett busskort.

Anmäl via e-tjänst

Gör din anmälan via e-tjänsten genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). När din ansökan är inskickad kan du följa ditt ärende på Mina sidor.

Om du saknar mobilnummer och e-postadress, svenskt personnummer eller en e-legitimation kan du kontakta kommunen via kontaktuppgifterna nedan (Frågor om e-tjänsten).

Meddela om förhållandena ändras

Kom ihåg att meddela Finspångs kommun om dina förhållanden ändras så att villkoren för busskort inte längre uppfylls, till exempel om studierna inte påbörjas, avbryts eller om du flyttar.

Förlorat eller skadat busskort

Om ditt beviljade busskort har tappats bort eller slutat fungera ska en anmälan ske via e-tjänsten Anmäla förlorat eller skadat busskort för elev i gymnasieskola (minasidor.finspang.se).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa