Ledighet för elev i grundskolan - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om ledighet för elev i grundskolan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ansökan lämnas till lärare/mentor på skolan.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se