Föräldraskapsbekräftelse

LÄS MER

Den som är gift med någon som har fött barn fastställs automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Vem kan använda Skatteverkets e-tjänst?

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Hur gör jag om jag inte kan eller vill använda Skatteverkets digitala tjänst?

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse genom ett besök hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Läs mer på kommunens webbplats.