Dödsboanmälan och jämkning av giftorättsgods

LÄS MER

När en person avlidit ska en bouppteckning upprättas enligt svensk lag. När tillgångarna efter den avlidne inte täcker begravningskostnaderna eller/samt andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en döds­bo­anmälan ersätta en bouppteckning. Läs mer om Dödsboanmälan och ekonomiskt stöd vid begravning på kommunens webbplats.

För att kunna göra en dödsboanmälan, måste en tjänsteman från kommunen göra ett hembesök. Inga förändringar får göras i bostaden förrän detta är gjort (gäller inte om den avlidne har bott på ett äldreboende eller liknande).

Med ansökan ska följande handlingar vara med:

  • Dödsfallsintyg, som du beställer från Skatteverket.
  • Kopia av senaste självdeklarationen. Den kan du beställa från Skatteverket.
  • Kapital- och räntebesked från alla aktuella banker.
  • Äger den avlidne en bostadsrätt ska en mäklarvärdering vara utförd. En muntlig värdering är ofta kostnadsfri.
  • Offert på faktura eller begravningskostnad inklusive gravsten.
  • Eventuellt testamente.
  • Uppgifter om befintliga skulder på dödsdagen.
  • När dödsboanmälan är gjord - meddela fordringsägarna genom att skicka en kopia av dödboanmälan.

Jämkning av giftorättsgods

Den efterlevande kan begära att helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken. Begäran om jämkning görs med blankett Begäran om jämkning av giftorättsgods. Blanketten ska skickas tillsammans med ansökan om dödsboanmälan.

Ansökan skickas till:

Finspångs kommun
Försörjningsstödsenheten
612 80 Finspång

Du kan även lämna ansökan till Finspångs kommuns reception på adress Bergslagsvägen 13–15, 612 80 Finspång.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kommun@finspang.se