E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna förslag som gäller Finspångs kommun. Du kan också stödja andras förslag genom att rösta på dem.

Vad är ett e-förslag?

E-förslag är en digital tjänst för dig som bor eller är verksam i Finspångs kommun, som ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig. Du behöver ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation (exempelvis BankID eller Mobilt BankID) för att kunna skicka in ditt förslag via e-tjänsten och rösta på andras förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag. Om du är under 16 år krävs det att en vårdnadshavare godkänner förslaget innan det publiceras av kommunen. Ett e-förslag är aktiverat för röstning på kommunens webbplats i tre månader. Om minst 30 personer röstar på förslaget skickas det vidare till kommunfullmäktige som ett informationsärende.

Vad måste ett e-förslag innehålla?

E-förslaget ska innehålla en kort titel och en sammanfattning. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om du behöver komplettera ärendet kommer du att kontaktas av en handläggare via e-tjänsten, innan förslaget publiceras. Förslagen måste röra frågor som gäller kommunen och inte ha med myndighetsutövning mot enskild att göra, till exempel försörjningsstöd och bygglov.

Vad kan ett e-förslag handla om?

Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga ligger inom kommunens ansvars- och kompetensområde. Mer information om kommunens ansvarsområden finns på www.finspang.se.

Innan ett e-förslag publiceras

Varje nytt e-förslag granskas innan det publiceras för att säkerställa att det berör kommunens verksamhet och att det inte bryter mot någon lag. Kommunen är ansvarig för det som publiceras på kommunens webbplats och därför kommer e-förslag som på något vis bryter mot lag eller kommunens styrdokument inte att publiceras. Om ett e-förslag nekas kommer förslagsställaren att kontaktas.

Rösta på ett e- förslag

Tänk på att du aktivt måste gå in och rösta på ditt egna förslag efter att du har fått ditt förslag publicerat. Du kan även göra din röst hörd genom att rösta på andras förslag. Du kan bara rösta på ett e-förslag en gång.

Se och rösta på e-förslag

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa