Oro för barn - anmälan

LÄS MER

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Denna blankett kan användas av privatpersoner och personer som gör en anmälan i tjänsten. I blanketten framgår det om delen ska fyllas i av privatperson eller person i tjänst. För person som gör anmälan i tjänst: Vårdnadshavare ska alltid informeras om att anmälan görs. Undantag: vid misstanke om sexuella övergrepp eller barnmisshandel skall vårdnadshavarna ej informeras.

Vid akut fara

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polisen (112), socialkontoret eller socialjouren 011-15 22 83 (utanför kontorstid). Polis måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Anonym anmälan

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan avslöja vem du är. Det rör till exempel namn, adress, telefonnummer, mejladress eller att du uppger så specifika uppgifter så att den anmälan rör kan sluta sig till vem du är. Om du skickar e-post blir din e-postadress som regel synlig.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Blanketten skickas till:

Socialkontoret
Finspångs kommun
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång.

Det går också bra att faxa anmälan till 0122-854 07 eller att lämna anmälan över disk i kommunhusets reception.

Du kan även lämna en muntlig anmälan och når då socialkontorets mottagning via kommunens växel på telefon: 0122-850 00.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kommun@finspang.se