Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Här kan du skicka in en begäran om ett registerutdrag om du med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) önskar få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunen.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifylld blankett skickas till:

Finspångs kommun
Registrator
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se