Parkeringstillstånd rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan använda tjänsten ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du vill:

  • Göra en ny ansökan
  • Förnya ditt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Om du har förlorat ditt parkeringstillstånd för rörelsehindrade och behöver ett nytt.


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
För att beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs att du har en varaktig funktionsnedsättning. Detta tillstånd kan beviljas personer som själva kör motordrivna fordon eller personer som färdas som passagerare. 
Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd eller där du som EU-medborgare vistas. 


Parkeringstillstånd som förare 
Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. En samlad bedömning görs och grundas på samtliga funktionsnedsättningars påverkan på din förmåga att förflytta dig med eventuella hjälpmedel. 


Parkeringstillstånd som passagerare 
Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel och inte ensam klarar av att invänta föraren vid målpunkten. 
 

Ställföreträdare 
Om du har en ställföreträdare ska registerutdrag från överförmyndarnämnden bifogas ansökan. 
 

Läkarintyg 
Ett läkarintyg ska bifogas ansökan. 
Vid förlängningsansökan kan funktionsnedsättning, behov, varaktighet, förändrat behov behöva styrkas. Framgår det av tidigare intyg att behov är tills vidare/ livslångt så behövs inget intyg.
Ett gångtest utfört av fysioterapeut kan behövas för bedömning av din rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Den som söker parkeringstillstånd ansvarar själv för att skaffa och bekosta det utlåtandet. Ett intyg i sig är inte tillräckligt för att få ett parkeringstillstånd. Däremot utgör intyget en del av beslutsunderlaget.
 

Förlängning av tillstånd
För att undvika glapp, behöver ansökan inkomma minst 4 veckor innan befintligt tillstånd löper ut.

 

Har du bilagor, till exempel läkarutlåtande, kommer du att få möjlighet att bifoga dessa digitalt. Handläggningstiden är ungefär fyra veckor.
 

Om du vill göra din ansökan på en blankett så fyller du i den och skickar till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång
 

För frågor om parkeringstillstånd, kontakta:

Färdtjänsthandläggare
0122-854 21
Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 8-9

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa