Färdtjänst och riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Riksfärdtjänst (resor utanför Östergötland)

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader. Färdtjänst kan du bara söka i den kommun där du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Finspångs kommun för att kunna söka färdtjänst.

Vi gör en utredning
Oftast behöver vi träffa dig vid ett personligt möte för att få information om dina svårigheter att gå eller att åka buss. Om du inte har möjlighet att komma till kontoret kommer vi hem till dig. 

Ibland behöver vi ett läkarintyg
Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut. 

Handläggningstiden är ungefär fyra veckor.

Har du bilagor, till exempel intyg, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand.

Läs mer om färdtjänst på:

www.finspang.se/fardtjanst

Lagen om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. 

Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv. 

När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter. De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig.

Ansök i god tid
Ansök om riksfärdtjänst i god tid, senast tre veckor, före önskat avresedatum. För resor vid jul och nyår ska du ansöka om en riksfärdtjänstresa senast i mitten av november.

Om du vill ansöka på en pappersblankett så fyller du i den och skickar till:

Färdtjänst
612 80 Finspång

Läs mer om färdtjänst på:

www.finspang.se/fardtjanst

Lagen om riksfärdtjänst

 

Färdtjänsthandläggare
0122-854 21
Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 8-9

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa