Lokalbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om lokalbidrag för din förening.

Föreningsservice

Ansökan sker i Finspångs kommuns Föreningsservice, vilket innebär att du inte kan följa ärendet via Mina sidor. För att kunna använda e-tjänsten måste din förening vara registrerad i Finspångs kommuns föreningsregister. Om du saknar ett föreningskonto behöver du kontakta oss för att få hjälp med det. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Hur fungerar bidraget?

Bidraget är tänkt att täcka en del av föreningens lokalkostnader för ungdomsverksamhet samt vara en hjälp för föreningar som äger egna lokaler, som ej omfattas av anläggningsbidrag.

Villkor för lokalbidrag

  • Bidrag utgår till fast lokal, ägd eller kontrakterad, för innevarande år samt till tillfällig lokal eller anläggning för närmast föregående år.
  • Bidrag utgår ej för subventionerade kommunala lokaler och anläggningar, ej heller för hyror gällande arrangemang där entréavgifter erlägges eller då tillställningen ordnas för att ge föreningen ekonomisk vinst.
  • Med godkänd lokalkostnad avses kallhyra, värme, el och vatten.
  • Lokalkostnaden ska alltid styrkas med kopior på hyresverifikationer eller genom intyg från hyresvärd.
  • Om lokalen delvis används för ungdomsverksamhet och delvis för annan verksamhet, får endast bidrag sökas för den del av kostnaden som räknas till ungdomsverksamheten.
  • Eventuella hyresintäkter till följd av andrahandsuthyrningar ska avräknas den godkända lokalkostnaden innan bidrag uträknas.

Frågor om e-tjänsten

Patrik Randmäe
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se