Anläggningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om anläggningsbidrag för din förening.

Föreningsservice

Ansökan sker i Finspångs kommuns Föreningsservice, vilket innebär att du inte kan följa ärendet via Mina sidor. För att kunna använda e-tjänsten måste din förening vara registrerad i Finspångs kommuns föreningsregister. Om du saknar ett föreningskonto behöver du kontakta oss för att få hjälp med det. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Hur fungerar bidraget?

Förening med egen anläggning eller lokal för sport av olika slag eller annan verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet kan efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift. Bidraget avser att täcka en del av föreningens driftkostnad för den egna anläggningen.

Villkor för anläggningsbidrag

  • Anläggningsbidrag kan utgå då anläggning ägs av förening eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Kommunen måste godkänna nytillkomna anläggningar före byggnation om föreningen ska kunna räkna med anläggningsbidrag.
  • Förening som erhåller anläggningsbidrag ska i mån av utrymme upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till självkostnadspris.
  • Bidraget utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras.
  • Om anläggningen eller del av den hyrs ut till annan juridisk person ska kommunen underrättas för bedömning av bidragets storlek.

Frågor om e-tjänsten

Patrik Randmäe
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se