Investerings- eller upprustningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om investerings- och upprustningsbidrag för din förening.

Föreningsservice

Ansökan sker i Finspångs kommuns Föreningsservice, vilket innebär att du inte kan följa ärendet via Mina sidor. För att kunna använda e-tjänsten måste din förening vara registrerad i Finspångs kommuns föreningsregister. Om du saknar ett föreningskonto behöver du kontakta oss för att få hjälp med det. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Hur fungerar bidraget?

Bidraget grundar sig på principen att kommunen står för 1/3 av den totala kostnaden som angetts i ansökan. Utöver detta så sker fördelningen utifrån årets budget för investerings- och upprustningsbidraget och hur många som söker.

För att det beviljade beloppet ska kunna utbetalas  innebär det att den sökande föreningen ska redovisa fakturor och kvitton till den totalkostnad som angivits i ansökan. Kommer redovisningen inte upp till den totala kostnaden så blir bidraget 1/3 av det som redovisas.

Frågor om e-tjänsten

Patrik Randmäe
patrik.randmae@finspang.se
0122-850 20

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se