Upphörande av ställföreträdarskap - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om upphörande av ställföreträdarskap. 

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen, närstående eller enheten för överförmyndarärenden kan ansöka direkt hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings Tingsrätt
Box 418
601 05 Norrköping

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se