Ändrade ägarförhållanden - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om ändrade ägarförhållanden.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Telefon 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se