Uppskjuten skolplikt - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt.

Utifrån ändring i skollagen den 1 januari 2018 inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller 6 år (10 kap 7§ skollagen). Ibland kan det finnas skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Vårdnadshavare kan då ansöka om detta hos Kommunstyrelsen. Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon: 0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se