Tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

Telefon 0122-850 80

raddningstjansten@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se