Omhändertagande av latrin/urin - ansökan/anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan och anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda ansökan skickas till :

Miljöenhetens expedition
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se