Infordran av kompletterande handlingar i tillståndsärende beträffande brandfarliga varor

LÄS MER

Här hämtar du blankett för infordran av kompletterande handlingar i tillståndsärende beträffande brandfarliga varor.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

raddningstjansten@finspang.se

Telefon 0122-850 80

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se