Hälsodeklaration vid anställning i företag med viss livsmedelshantering

LÄS MER

Här hämtar du blankett för hälsodeklaration vid anställning i företag med viss livsmedelshantering.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
612 80 Finspång

kommun@finspang.se 

Telefon 0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se