Granskningsblad avseende tillstånd för brandfarlig vara

LÄS MER

Här hämtar du blankett för granskningsblad avseende tillstånd för brandfarlig vara.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Räddningstjänsten
612 80 Finspång

Telefon 0122-850 80

raddningstjansten@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se