Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder

LÄS MER

Här hämtar du blankett för förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Överförmyndaren
612 80 Finspång

overformyndaren@finspang.se 

0122-852 30

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
kommun@finspang.se