Drift av förskola, fritidshem och skola - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se