Cistern för brandfarlig vara - teknisk beskrivning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Miljöenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se 

0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se