Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

miljo@finspang.se

Miljöexpeditionen 0122-852 35

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se