Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt 8 kap alkohollagen.

In English: Click "Hämta blanketter" to download the English form Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification of tasting arrangements.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se