Ekonomiskt bistånd - ansökan

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Finspångs kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du behöver ändra din folkbokföringsadress så gör du det hos Skatteverket.

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Läs mer om ekonomiskt bistånd här.

Ansökan via e-tjänst

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation (BankID). Om du inte har en e-legitimation kan du läsa mer om hur du ansluter dig här. Är ni två som söker ekonomiskt bistånd ska båda signera ansökan med e-legitimation.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, därför är det bra att du redan innan ser till att ha dem tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så att du kan bifoga dem elektroniskt i ansökan.

Vid frågor kring dessa ansökningar hänvisar vi till vår telefontid vardagar klockan 08:00 – 09:00 där våra socialsekreterare hjälper dig vidare.   

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Ansökan via blankett

Den ifyllda blanketten skickas till:

Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Du kan även lämna in blanketten samt bilagor till receptionen på kommunhuset i Finspång.
Adress: Bergslagsvägen 13-15

Telefon: 0122-850 00

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du bifoga:

 • Kontoutdrag från bank (4 månader tillbaka)
 • Redovisning från bank på hushållets samtliga konton (kontoöversikt)
 • Inkomstuppgifter (4 månader tillbaka)
 • Beslut från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten
 • Studieintyg från skola samt utbetalningsplan från CSN vid studier. 
 • Underlag på sökta utgifter 
 • Hyreskontrakt samt aktuell hyresavi
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna. Listan behöver även innehålla information om när och hur du sökt arbetet samt kontaktuppgifter till arbetsgivare.
 • Handlingar rörande banklån vid villaboende samt handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet
 • Intyg som styrker din/er inskrivning hos arbetsförmedlingen samt underlag avseende upprättad    planering 
 • Kopia på aktuellt läkarintyg vid sjukskrivning
 • Vid ägande av bil eller motorcykel behöver underlag i form av värdering inkomma 
 • CV och personligt brev får gärna skickas med
 • Kopia på senaste uppehållstillstånd

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal på Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten har tystnadsplikt.

Gör en provberäkning

På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få ekonomiskt bistånd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Frågor om e-tjänsten

Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten
kommun@finspang.se
0122-854 02

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
kommun@finspang.se