Beställning av arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anställd eller tidigare anställd i Finspångs kommun beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett intyg som bland annat A-kassan behöver för att kunna fastställa din ersättning. På arbetsgivarintyget framgår din anställningsform, sysselsättningsgrad, månadslön samt hur många timmar du har arbetat respektive varit frånvarande under en angiven period. Ett arbetsgivarintyg utfärdas vanligtvis för 1 år tillbaka. För att vi ska få med alla avvikelser och ersättningar som påverkar lönen skrivs arbetsgivarintyget med en månads fördröjning, det vill säga att du kan få det du har arbetat i juni utfärdat efter att julilönen är utbetald.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg är en sammanställning av alla dina tjänster hos en arbetsgivare. På ett tjänstgöringsintyg framgår uppgifter om befattning, anställningstid och sysselsättningsgrad. Ett tjänstgöringsintyg kan du exempelvis behöva när du söker annat arbete eller utbildning.

Behöver du ett arbetsbetyg från dina anställningsår i Finspångs kommun tar du istället kontakt med din chef.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa