Hemtjänst och särskilt boende - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har behov av hemtjänst eller särskilt boende ansöka om hjälp och stöd.

Ansök via e-tjänst

Den som är i behov av insatser (den sökande) måste själv vilja ta emot stödet. Är du god man, förvaltare eller fullmaktshavare kan du ansöka om insatser till den du företräder. Du använder då din egen e-legitimation.

Du kan även använda e-tjänsten om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 år som behöver hjälp. Om det finns två vårdnadshavare till barnet som behöver hjälp måste båda signera ansökan för barnet.

Som anhörig kan du ta kontakt med kommunens biståndsbedömare om du vill ha mer information om någon insats, eller boka ett hembesök med din närstående.

Är ni två personer i samma hushåll (make/maka, par eller sambo) som behöver stöd kan ni göra en gemensam ansökan. Båda behöver då signera med sin e-legitimation.

Ansök via blankett

Om du saknar mobilnummer och e-postadress, svenskt personnummer eller en e-legitimation kan ansökan göras via blankett. Fyll i den aktuella blanketten, skriv ut och signera den samt skicka till:

Finspångs kommun
Biståndshandläggarna
612 80 Finspång

Läs mer om hemtjänst och olika stödinsatser på kommunens webbplats

Läs mer om särskilt boende på kommunens webbplats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa