Förhandsbesked (lokaliseringsprövning) - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om förhandsbesked (lokaliseringsprövning) för bygglov.

Ett beslut om förhandsbesked innebär att Bygg och miljönämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Bygg och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

Bygglovsexpeditionen 0122-852 24

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se