Reseersättning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

LÄS MER
Blankett för ansökan om reseersättning för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Finspångs kommun samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitets lärarutbildning i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det innebär att du som student kan göra VFU-perioder i skolor och förskolor som ligger inom Finspångs kommungräns. Du kan ansöka om reseersättning för busskort om du bor i annan kommun. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning här.

OBS! Med ansökan om ersättning måste även ett kvitto bifogas.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan på skärmen och sedan skriva ut och signera ansökan.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ifyllt och signerat underlag lämnas till ansvarig VFU-samordnare.
 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se