Försäljning av receptfria läkemedel - anmälan

LÄS MER

Finspångs kommun har ett samverkansavtal med Motala kommun när det gäller anmälan inför försäljning av receptfria läkemedel. När du klickar på "Till Motala kommun" länkas du vidare till Motala kommuns webbplats för vidare instruktioner.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se