Bostadsanpassning - ansök om återställningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om återställningsbidrag för att ta bort anordningar i eller i anslutning till bostad som anpassats för person med funktionsnedsättning.
En förutsättning för ansökan är att personen som bostaden anpassats för inte längre bor kvar och att personen inte längre har behov av bostadsanpassningen.

Återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
Läs mer Lagtext 

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Bostadsanpassning
Myndighetskontoret
612 80 Finspång

bostadsanpassning@finspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa