Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om trafikanordningsplan för vägarbete och belamring.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan ska ske senast 14 dagar innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnadsställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos Polismyndigheten.

Läs mer om trafikanordningsplan (TA-plan)

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Frågor om e-tjänsten

Samhällsplaneringsenheten
kommun@finspang.se
0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-postadress för att skapa ett konto