Grävtillstånd - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om grävtillstånd som behövs för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Finspångs kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 14 dagar innan arbetet beräknas starta.

Via Ledningskollen kan du gratis få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar samt förenkla samordning av grävarbeten.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnadsställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos Polismyndigheten.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Frågor om e-tjänsten

Samhällsplaneringsenheten
kommun@finspang.se
0122-850 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-postadress för att skapa ett konto