Beställning av mättjänster

LÄS MER

Här hämtar du blankett för bland annat beställning av karta och utstakning.

Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Fyll i och skriv ut.

Detta ärende går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den ifyllda ansökan skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Telefon 0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se