Begäran om flyttning av fordon

LÄS MER

Här hittar du blankett och formulär för begäran om flyttning av fordon på privat och kommunal mark.

Anmäl flytt av fordon på privat mark

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten.

Försök kontakta fordonsägaren med en begäran om att flytta fordonet. Får du inget svar kan du skicka in en begäran om flytt av fordon till kommunen.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i direkt i formuläret. Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och signera.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Finspångs kommun
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

kommun@finspang.se

Anmäl flytt av fordon på kommunal mark

Har du upptäckt ett fordon som står felparkerat eller parkerat på så sätt att det kan störa ordning, säkerhet eller miljö i området? Anmäl det till kommunen genom att fylla i formuläret på kommunens webbplats.

 

Dessa ärenden går inte att följa via Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Frågor om e-tjänsten

Samhällsplaneringsenheten
kommun@finspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@finspang.se