Serveringstillstånd

LÄS MER

Här ansöker du om att få servera och sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 handläggs ansökningar om serveringstillstånd gällande Finspång av Motala kommun. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

bo-bygga@finspang.se

0122-850 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@finspang.se