Eldstad och rökkanal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan när du vill installera en ny eldstad eller väsentligt ändra en befintlig eldstad.

Nyinstallation

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • Installera en ny eldstad, skorsten eller rökkanal.
  • Installera en kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installera brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.
  • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Ändring

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal, som normalt är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Mer information om installation av eldstad och rökkanal hittar du på kommunens webbplats.

Anmäl via e-tjänsten

Oavsett om du anmäler som privatperson eller som företrädare för ett företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett 

Du som inte har e-legitimation kan istället anmäla via blankett och skicka in den via vanlig post.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

0122-852 24

bo-bygga@finspang.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa