Eldstad och rökkanal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan när du vill installera en ny eldstad eller väsentligt ändra en befintlig eldstad.

Det är viktigt att lämna in en anmälan om installation av eldstad till kommunen så att du kan få ett startbesked och ett slutbesked från bygg- och miljöenheten. Om du inte gör detta så får du inte installera någon eldstad. Skulle du installera och börja elda i en eldstad utan beslut från bygg- och miljöenheten så är det förenat med en sanktionsavgift.

Mer information om installation av eldstad och rökkanal hittar du på kommunens webbplats.

Anmäl via e-tjänsten

Oavsett om du anmäler som privatperson eller som företrädare för ett företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Handlingar

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas.

Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Planritning
Planritningen ska redovisa eldstadens/braskaminens placering

Fasadritning (om det krävs)
Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

Intyg avseende prestandadeklaration
Detta följer oftast med vid köp av eldstaden

Översiktskarta
Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt.

Anmäl via blankett 

Du som inte har e-legitimation kan istället anmäla via blankett och skicka in den via vanlig post.

Ifylld och signerad blankett skickas till:

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten
612 80 Finspång

0122-852 24

bo-bygga@finspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa